PS Kiropraktik

small/massage.jpg
Kiropraktisk behandling

Vad sker vid första besöket?

För att få en bra bild av den aktuella problematiken ges vid varje nybesök utrymme för en noggrann undersökning.

Detta omfattar först en anamnes där patienten får svara på frågor om orsak till besöket, tidigare besvär, ev. operationer och mediciner.
Utifrån anamnesen undersöks kroppen visuellt och motoriskt. Här utförs kiropraktiska, ortopediska och ev. neurologiska tester.
I vissa fall kan tidigare röntgenbilder underlätta bedömningen och det kan ibland innebära att nya röntgenbilder behöver tas innan behandling kan genomföras.

Vid fall som så kräver kan annan medicinsk specialist konsulteras.


Vad sker sen?

Efter första behandlingen rekommenderas alltid ett återbesök. Det är en uppföljning för att se på vilket sätt patienten svarat på behandlingen. Frågor kommer upp om behandlingsreaktioner och förändringar av symptombilden.
Detta är en värdefull upplysning för båda parter som gör bedömningen av behandlingsserien mer träffsäker.