PS Kiropraktik

small/Training.png

FYSIOMOTORISK TRÄNING


Efter identifiering av orsak till skada, förstärks de

fysiska rörelser som kräver stabilitet.Här finns både analysverktyget och träningsverktyget i en och samma enhet i en och samma lokal.

Vad är funktionell träning?

”Träning som läggs upp med sikte på att i största möjliga mån direkt efterlikna och förbättra de krav en bestämd idrott/yrke ställer”
Varje individ har ett specifikt rörelsemönster som hela tiden utvecklas (förstärks eller försvagas). Kroppen utför dessa rörelser med muskler som samarbetar i specifika mönster. Detta kräver ett samspel mellan det muskuloskeletala systemet och nervsystemet. Dessa funktionella muskelmönster har som syfte att föra en - eller flera leder i rörelse och stabilisera rörelsen.
I traditionell träning tränar man mot någon form av gravitation. Motståndet är kroppstyngden eller vikter som sätts i rörelse. Vid långsamma rörelser är det en full tillräcklig teknik speciellt då man i vissa maskiner tar hänsyn till momentarmen och fördelar vikten under rörelsens gång så optimalt som möjligt.
Nu är människan inte skapt för speciellt långsamma rörelser, men vi tränar ofta våra kroppar efter den förespeglingen då vi vill förbättra vår styrka.

Vad är kontrollerad funktionell träning?

FYSIOMOTORISK träning innebär kontrollerad funktionell träning. Vid den kontrollerade funktionella träningen ges inget utrymme för vila i rörelsen. Ej heller felaktiga belastningar då rörelsen hela tiden kontrolleras med ett exakt motstånd. Exempelvis tas det hänsyn till att personen är olika stark beroende åt vilket håll rörelsen utförs.(concentriskt/excentriskt) Denna kontroll är unik och ger en kraftigt förbättrad effektivitet i träningen.
Systemet kan med robotteknik simulera, mäta och träna alla viktiga funktionella rörelser. Träningen kan kontrolleras i detalj beroende på vad som skall fokuseras på.
Vill du utföra en rörelse med en viss hastighet, kraft eller effekt så kan du med systemet kontrollera det då varje rörelse mäts och visas grafiskt på skärmen.
Vid träning av explosiva rörelser han man tidigare haft begränsningar pga skaderisker. Här kan dessa utföras kontrollerat och utan risk för skador.

Att träna kroppen för en viss funktionell rörelse handlar om att efterlikna den så mycket som möjligt i den förberedande träningen.

Om man vill bli bra på att lyfta traktordäck, tränar man på det,
Vill man kunna utföra en golfsving med rätt kraft och hastighet, tränar man på det.
Vill man kunna lyfta gipsskivor från golv till stående, tränar man på det.

Metoden har under det senaste året använts med framgång hos elitidrotten och är nu på väg att nå den bredare massan.

Vilken rörelse vill du simulera för att bli så stark som möjligt i ?

Slå mig en signal så berättar jag mer.