PS Kiropraktik

small/TT.png

FYSIOMOTORISKT TEST


En optimal väg att identifiera skada eller framtida skada.


_________________________________


Systemet är unikt på marknaden och ger möjlighet till detaljerad testdata och analys av hela funktionella rörelser. De vill säga verkliga rörelser som personer utför med hela kroppen på sitt arbete, i sitt idrottsutövande eller i trädgården.

Bättre förutsättningar för optimal rehabilitering
Vi kan idag se en klar minskning av rehabiliteringstid
Bättre idrotts/arbetsprestationer
Genom att regelbundet testa idrottsutövare/anställda kan vi minska betydelsen av skador och få en så optimal fysisk prestation som möjligt
Funktionella rörelser
Med systemet kan vi idag, för första gången, mäta funktionella rörelser över flera leder.
En obruten träningskedja
Då man kan förutse om en skada är läkt eller ej.
Spårbarhet
Historik skapas då man i detalj kan gå tillbaka och se; hur tränade personen vid just detta tillfälle? Detta ger ett unikt analysverktyg med spårbarhet i rehabiliteringen.
Normativ data
All testresultat sparas i en nationell databas som successivt bygger upp en datamassa som ger normvärden som analysverktyg. Detta är helt unikt.

Tidigare finns det mätdata från rekryten där friska män i 17-18 års ålder har testats, i enstaka muskelgrupper över en led. Här skapas istället normativ data från alla ålderskategorier, män som kvinnor, skadade o oskadade. Parametrarna för databasen kommer med tiden successivt att utökas.